• 03-02-2023

Aankomend schooljaar 2023-2024 gaat op de onderwijslocatie Leerpark Arnhem een nieuwe middelbare vrijeschool van start. Hier kunnen alle leerlingen met een schooladvies van vmbo-kader tot en met vwo (atheneum) zich nu voor aanmelden. Uniek aan de vrijeschool in Arnhem is dat de leerlingen van vmbo tot vwo de eerste twee jaar gezamenlijk en op hun eigen niveau les krijgen.

Het Karel de Grote College verzorgt al vele jaren succesvol voortgezet vrijeschoolonderwijs in Nijmegen, ook voor leerlingen uit Arnhem en omgeving. Zij omarmt het initiatief van Leerpark Arnhem vanuit de gezamenlijke ambitie om zo meer kinderen, dicht bij huis de mogelijkheid van vrijeschoolonderwijs te bieden.

Ondertekening overeenkomst

De bestuurders van beide scholen, Jan Jacob van Dijk (College van Bestuur COG, de stichting waar Leerpark Arnhem onder valt) en Allert de Geus (College van bestuur SGVVS), hebben vrijdag 3 februari 2023 de samenwerkingsovereenkomst getekend die leidt tot een verrijking van het onderwijsaanbod in Arnhem. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van deskundigheid en personeel en over de afstemming en kwaliteit van het onderwijs.

“COG is er trots op een bijdrage te kunnen leveren aan de diversiteit van het onderwijsaanbod in Arnhem. Ook voor vrijeschoolonderwijs kunnen kinderen na de basisschool terecht in Arnhem. Daarnaast bieden we een brede brugklas aan waarin we voorzien in alle niveaus, van vmbo tot vwo,“ aldus Jan Jacob van Dijk.

Bron: rheden.nieuws.nl

Meer weten over de vrijeschool van Leerpark Arnhem? Lees dan hier verder.

ondertekening samenwerking vrijeschool KGC
Arnhem, 3 februari 2023 - ondertekening samenwerkingsovereenkomst Karel de Grote College en Leerpark Arnhem vrijeschool. Te zien zijn Geke Kersten (directeur Leerpark Arnhem), Ardan Aldershof (rector Karel de Grote College, vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Nijmegen), Jan Jacob van Dijk (Christelijke Onderwijsgroep) en Allert de Geus (Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van deskundigheid en personeel en over de afstemming en kwaliteit van het onderwijs.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen