Leerpark Arnhem is dé school voor modern beroepsonderwijs. Een veilige omgeving waar je je optimaal ontwikkelt. Onze school is toonaangevend in het werken naar onderwijsbehoefte. We halen hoge resultaten. Steeds met als uitgangspunt: leren door te doen. 

We leveren maatwerk

We houden in elke les en bij elke docent rekening met wat jij nodig hebt om goed te kunnen leren. We kijken bijvoorbeeld of je meer of juist minder structuur nodig hebt, of dat je extra uitleg kunt gebruiken. Ook kijken we of je op een goede manier voor jezelf kunt opkomen. Zo bieden we je extra kleinschalig onderwijs: helemaal op jou gericht. 

We doen het samen 

We vinden het belangrijk om met iedereen goed samen te werken: leerlingen, leraren, ouders, de wijk, de gemeenten en de stagebedrijven. Er is inspraak voor iedereen en we staan open voor feedback, bijvoorbeeld in jaarlijkse enquêtes, in de ouderraad of de leerlingenraad. We onderhouden goede contacten met de wijk. 

We zijn een interconfessionele school 

Dat betekent dat we christelijke uitgangspunten belangrijk vinden. We hebben respect voor elkaars opvattingen, achtergrond en cultuur. 

Leerpark Arnhem

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen