• 29-09-2022

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt op Leerpark Arnhem gestart met vrijeschoolonderwijs. De voorbereidingen vinden dit schooljaar plaats. De school speelt hiermee in op de stijgende vraag naar deze vorm van onderwijs in de regio.

Het vrijeschoolonderwijs is een vorm van onderwijs waarin de ontwikkeling van het kind – denken, voelen en handelen – centraal staat. Het gaat om onderwijs dat wil aansluiten bij de beleving van kinderen en naast het behalen van een passend diploma gericht is op een brede en evenwichtige persoonsvorming.

In Arnhem zijn momenteel twee vrijescholen voor basisonderwijs. Leerlingen uit de bredere regio Arnhem (Doetinchem-Arnhem-Ede) moeten voor voortgezet vrijeschoolonderwijs nu nog ver reizen naar Nijmegen, Zutphen of Zeist. Twee enthousiaste ouders, Renate Spreij en Gijs Meijer, benaderden vanuit hun initiatiefgroep Waldorfcollege het schoolbestuur (COG), met de vraag om in Arnhem een vrijeschool voor voortgezet onderwijs te starten. Na diverse onderzoeken en gesprekken met verschillende partijen is het nu een feit: middelbaar vrijeschoolonderwijs in Arnhem voor leerlingen van alle basisscholen uit Arnhem en omgeving!

“We zijn er trots op dat we met deze nieuwe vorm van onderwijs kunnen starten. Het enthousiasme vanuit de ouders zorgt voor een mooie samenwerking met het Leerpark. We werken toe naar een mooie nieuwe school in één van de torens in ons gebouw”, aldus Geke Kersten, directeur Leerpark Arnhem.

Vanaf september 2023 biedt Leerpark Arnhem vrijeschoolonderwijs aan kinderen met een schooladvies van vmbo-kader tot en met vwo. Op dinsdag 11 oktober 2022 organiseert Leerpark Arnhem een informatieavond voor ouders en leerlingen van alle basisscholen. Op deze avond wordt tussen 17.30 en 19.00 uur voorlichting gegeven over dit nieuwe onderwijsconcept. Aanmelden voor deze avond kan via www.leerpark-arnhem.nl.

Informatievideo vrijeschool

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen