• 29-07-2021

Kentalis College Arnhem huist in bij Leerpark Arnhem. Met ingang van schooljaar 2021-2022 volgen leerlingen vanaf 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid de lessen aan de IJssellaan 89 in Arnhem: speciaal waar het moet, regulier waar het kan. Beide scholen willen zo inclusiever onderwijs vormgeven en tekenden hiervoor woensdag 21 juli jl. een overeenkomst.

“Samenwerking en verbinding tussen regulier en speciaal voortgezet onderwijs is belangrijk. Samen kunnen we bestendig en hoogwaardig onderwijs bieden en zo de kansen voor onze leerlingen vergroten”, aldus Sandra Beuving van de Raad van Bestuur Kentalis. Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) waaronder Leerpark Arnhem valt: “We zien een echte meerwaarde in deze samenwerking met Kentalis. Wij kunnen leren van de expertise van Kentalis, zij van de onze en daarnaast kan Kentalis gebruikmaken van onze faciliteiten in het gebouw.”

Kentalis College Arnhem biedt nu in Arnhem speciaal onderwijs – vmbo– aan jongeren die een TOS hebben of slechthorend zijn. Directeur Sander Pietersen is blij met de inhuizing bij het Leerpark Arnhem (voorheen Presikhaaf): “Doordat er nauw samengewerkt gaat worden, krijgen de leerlingen meer mogelijkheden in een profielkeuze en kunnen ze eenvoudiger doorstromen naar het mbo.”

Leerpark Arnhem biedt modern beroepsonderwijs, waarbij het uitgangspunt is ‘leren door te doen’. Ook wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling. “En daarmee sluiten Kentalis en Leerpark goed bij elkaar aan. We willen allebei aan de leerling het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. We kijken uit naar de samenwerking en zo het beste voor de leerling te bieden”, aldus directeur Geke Kersten.

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken
Door intensief samen te werken worden de kansen van de leerlingen met een beperking vergroot voor vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Ook medewerkers van de betrokken scholen profiteren van de samenwerking. Docenten kunnen over en weer meer gebruikmaken van elkaars specifieke expertise. Zo realiseren zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Trapsgewijs wordt de samenwerking voorbereid en ingevuld.

Na de zomervakantie – 7 september 2021 – starten alle Kentalis-leerlingen op de locatie Leerpark Arnhem.

Bestuurders Sandra Beuving en Jan Jacob van Dijk

Ondertekening

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen