Leerpark Arnhem

Gegevens leerling
*
Geslacht
*
*
*

 

*

*
*

*
*
*
*
*
*

Woonsituatie
Indien gescheiden, wie is de wettelijke vertegenwoordiger?

-
Heeft u al kinderen op 1 van de scholen van de Arentheem Scholengroep (Leerpark Arnhem/Thomas a Kempis College/Titus Brandsma College)?
Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld?
Is onze school uw eerste keuze?

 


Gegevens vorige school
*
Is er extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs nodig?
Is er een TLV praktijkonderwijs aanwezig?

Inschrijving gewenst voor
Onderbouw/bovenbouw/vrijeschool
Leerjaar onderbouw
Leerweg onderbouw
Leerjaar bovenbouw
Leerweg bovenbouw
Profiel bovenbouw
Vrijeschool
Ouder 1
*
*
Geslacht
Adres zelfde als leerling?
Adres
*
*
Ouder 2
Geslacht
Adres zelfde als leerling?
Adres
Aanvullende informatie
Zijn er (medische) bijzonderheden die noodzakelijk zijn te weten?

Indien van toepassing graag verklaring/rapport inleveren van bijv. dyslexie, dyscalculie, adhd etc.

Ondertekening

Ouder(s)/voogd verklaren zich bij ondertekening akkoord:
- Om inlichtingen in te winnen bij de school van herkomst om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de opleiding waarvoor de inschrijving is gedaan
- Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier t.b.v. goede begeleiding
- Met de grondslag, regels en afspraken van de school (zie schoolgids op de website)
- Het vermelde E-mailadres te gebruiken voor verzenden van nieuwsbrieven en correspondentie

*
*
*

Sign above

Sign above

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen