Aanmeldformulier tussentijds instromen

Gegevens leerling
Geslacht

 

Woonsituatie
Indien gescheiden, wie is de wettelijke vertegenwoordiger?

-
Heeft u al kinderen op 1 van de scholen van de Arentheem Scholengroep (Leerpark Arnhem/Thomas a Kempis College/Titus Brandsma College)?
Heeft u uw kind ook op een andere school aangemeld?
Is onze school uw eerste keuze?

 


Gegevens vorige school
Is er extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs nodig?
Is er een TLV praktijkonderwijs aanwezig?

Inschrijving gewenst voor
Onderbouw/bovenbouw/vrijeschool
Leerjaar onderbouw
Leerweg onderbouw
Leerjaar bovenbouw (helaas kunnen wij voor het derde leerjaar van schooljaar 2024-2025 geen nieuwe aanmeldingen meer accepteren, aangezien alle plaatsen inmiddels zijn gevuld).
Leerweg bovenbouw
Profiel bovenbouw
Vrijeschool
Ouder 1
Geslacht
Adres zelfde als leerling?
Adres
Ouder 2
Geslacht
Adres zelfde als leerling?
Adres
Aanvullende informatie
Zijn er (medische) bijzonderheden die noodzakelijk zijn te weten?

Indien van toepassing graag verklaring/rapport inleveren van bijv. dyslexie, dyscalculie, adhd etc.

Ondertekening

Ouder(s)/voogd verklaren zich bij ondertekening akkoord:
- Om inlichtingen in te winnen bij de school van herkomst om te kunnen bepalen of de leerling toelaatbaar is tot de opleiding waarvoor de inschrijving is gedaan
- Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingendossier t.b.v. goede begeleiding
- Met de grondslag, regels en afspraken van de school (zie schoolgids op de website)
- Het vermelde E-mailadres te gebruiken voor verzenden van nieuwsbrieven en correspondentie

Sign above

Sign above

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen